Zakres

 

 

Kandydatów na przyszłych operatorów szkolimy w zakresie kategorii:


1) Uprawnienia 1P – podesty ruchome przejezdne, które dzielą się na:

 • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (nożycowe, koszowe na podwoziu własnym z ramieniem teleskopowym i przegubowym, gąsienicowe)
 • podesty ruchome przejezdne przewoźne (podnośniki na przyczepie)
 • podesty ruchome przejezdne samojezdne montowane na pojeździe (podnośniki na samochodzie)

 

Program szkolenia obejmuje przede wszystkim:

 • przepisy prawa dot. UDT
 • zasady bezpiecznej pracy zgodnie z BHP
 • prawa i obowiązki operatora
 • podział urządzeń transportu bliskiego (UTB)
 • definicje związane z podestami ruchomymi, m.in.: stateczność, udźwig, dozór techniczny
 • budowa podestów ruchomych, ich mechanizmy oraz działanie
 • czynności wykonywane przez operatora przed, w trakcie i po pracy na podeście ruchomym
 • procedura postępowania w nieszczęśliwym wypadku
 • obsługę urządzeń, opuszczanie awaryjne (szkolenie praktyczne)

 

 

Program szkolenia zgodny jest z:

 • Ustawą o Dozorze Technicznym z 21 grudnia 2000 r.
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 


Zgodnie z powyższym każda osoba obsługująca urządzenie transportu bliskiego (UTB - podesty ruchome, wyciągi towarowe) powinna posiadać stosowne uprawnienia wydane przez UDT. Egzamin, który przeprowadzony jest przez dwuosobową komisję UDT, poprzedzony jest szkoleniem składającym się z części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin, tak samo jak szkolenie, składa się z części teoretycznej i praktycznej.


Po pozytywnym wyniku egzaminu, UDT wydaje bezterminowe uprawnienia.

 

Szkolenia

SZKOLENIA

Windex

ul.Towarowa 8

89-600 Chojnice

Tel. +48 52 396 70 45

Tel. +48 781 277 333

 • Certyfikaty